Se potentialen i andra

2009-10-08

Utan goda relationer står vi oss slätt. Det gäller privata relationer, såväl som professionella relationer. Vi behöver människor som tror på oss, som stödjer och stöttar oss, som hjälper oss, som uppmuntrar oss och som ser vår potential.

Behandla inte dina medmänniskor för vad de är, bemöt dem utifrån vad de kan bli.

Något som i högsta grad gäller chefer i sin roll som ledare för andra.

Det kanske är så du får medarbetare istället för motarbetare?

"Att djupt älska någon ger dig styrka. Att vara djupt älskad av någon ger dig mod."
Lao-ttze

"Konsten att fånga lyckan är att likt en spindel spinna ett nät av kärlek i alla riktningar och fånga in allt som kommer förbi."
Leo Tolstoj

 



comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Kenth Åkerman 

Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Adress: Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

TF_MemberRGB.pngCertifierad Puzzel DISC

Boka_Kenth_Åkerman_Athenas.png (1)

© Kenth Åkerman, 2018