Att ta ansvar är ditt ansvar

2009-08-27

Ansvar är ett ord som används i många sammanhang. "Vem är ansvarig för detta...?" "De (företaget, staten, chefen, medarbetarna) bör ta sitt ansvar." Ansvar - vår förmåga att svara -an. Men till vadå?

Ser vi kort på synonymer till ordet hittar vi "skyldighet" och "straff". Ansvar blir därvidlag något betungande, vilket många också ser det som. Hur är det då med rättighet och belöning ingår inte det i att ta ansvar?

För mig handlar ansvar om att fullt ut ta både ros och ris för det man åstadkommer.

Ser vi på det engelska ordet för ansvar, responseability, kan vi dela upp det i två delar: response och ability.

Response - reaktion, svar
Ability - förmåga

Helt enkelt "din förmåga att ge en reaktion". Och vilken reaktion det blir är ditt ansvar ;-)

Jan Carlzon uttryckte på 80-talet, under sin tid i SAS följande:
"Har du ingen information kan du inte ta ansvar. Har du information kan du inte undgå att ta ansvar."

Och vems ansvar är det att du har information?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022