Gamla beprövade tankar - indiansk visdom

2009-08-20

bland undrar jag vilket värde jag tillför i det jag skriver här på bloggen, i mina Veckans Coachtips, i artiklar och i de böcker jag skrivit. Är det inte bara beprövad kunskap. Är det inte bara tankar som någon haft tidigare. Är det inte bara saker som vi alla vetat genom alla tider. Eller är det visdomar som utvecklar både mig själv och dig som läsare. Det är i alla fall det som driver mig.

Jag kommer framöver emellanåt ge dig lite smak av denordamerikanska indianernasvisdom, den första kommer här:

Behöver man vara gammal för att vara vis?

Gamla beprövade tankar

"Visdom tillhör inte någon enskild människa. Vi behöver handla med visdom, med visdomen tillhör inte någon. Visdom består av gamla beprövade tankar som vuxit fram och vunnit kraft genom många generationers erfarenheter av livets och naturens lagar. "
(Hunbatz Men, maya indian)


Vad är visdom för dig?

För mig är visdom kloka och sanna ord som är svårt att förkasta.
För mig är visdom att lyssna på andra, deras erfarenheter och livshistorier. Och samtidigt reflektera vad som ligger bakom och inuti den personen. 
För mig är visdom att själv ta mig tid att fundera, se sammanhang, stanna upp, söka i mig själv och söka på utsidan. 
För mig kommer visdom av nyfikenhet, livsglädje och att bidra.

Vad är visdom för dig, egentligen?

Kan visdom vara: När du lämnar den vänstra hjärnhalvans logik och tankemiljö och istället går till den högra. När du vågar ta ett steg tillbaka och se på dig själv och ditt eget liv. När du vågar ställa jobbiga frågor som:

Vad är egentligen viktigt?
Varför håller jag på med det här?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022