Örn eller anka?

2009-08-25

Vem vill du vara - en örn eller en anka? Örnen som med sin skarpa syn flyger runt med överblick och fokus på samma gång. Eller ankan som är kvar i sin damm eller går och pickar på sin invanda tuva. Dessutom som pickar på allt och alla. Istället för att lyfta blicken är det kanske också bekvämare att skylla på omständigheterna. Om det är lättja eller rädsla för vad som finns både utanför och inom sig själv får vara osagt.

Hur kan du sväva högre och friare?
Hur skaffar du en överblick över din egen tillvaro och ditt eget liv?


Om du läser wikipedia.se är örnen "ett vardagligt samlingsnamn för en grupp större rovfåglar, inom familjen hökfåglar (Buteonidae). Örnar är inte ett vetenskapligt gruppnamn för rovfåglar som nödvändigtvis skulle ha ett närmare släktskap med varandra än andra arter inom familjen hökfåglar. Därför omfattar örnar arter av mycket växlande storlek som lever i olika biotoper och som har olika beteenden."

Vi är alla av "växande storlek" och lever i "olika biotoper" med "olika beteenden". Och framförallt kan vi alla välja att att vara mer av örnar. Skaffa mera koll och kontroll över vårt eget liv och leverne i stället för att vara ankor.

Zeus, gudarnas konung inom den grekiska mytologin hade den gyllene örnen som ett av sina heliga djur. Även Jupiter, gudarnas konung i romersk mytologi hade örnen som sin symbol. Örnen är också vanligt förekommande som märke på vapensköldar, som släktmärke, på flaggor och logotyper. Och senare har många valt örnen som sin symbol. Den har varit symbol för Preussen, Österrike och Tsar Ryssland och är idag också en del av det svenska riksvapnet.

I västvärlden har vi alla valmöjligheter att bli mer fria. Eller för att citera Tomas di Leva i sången "Vad är frihet?"; 

"...du sitter fast i bruset varje dag och låtsas att din plats i kön är bra, snart kan vad som helst förföra dig. Det finns dom som flyger fria i sin bur, det finns fria som är fångade som djur. När allt blir tyst kan ingen höra dig."

Örnen symboliserar för mig frihet, valfrihet, flexibilitet och samtidigt överblick, mod samt kraft.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022