Tre principer för framgångsrikt ledarskap

2009-08-19

Chef eller ledare? En fråga som stötts och blötts i många år till leda. Det är väl inte titeln som skapar resultat, det är hur du agerar som ger framgång. Vissa ledare är mer framgångsrika än andra, vilket visar sig inte minst in sämre tider. Det är lättare att vara chef i uppgång, men i nedgång krävs en kraftfull ledare. Någon som tar ledarskapet och visar vägen, samtidigt som han eller hon själv går den. Jag har tre principer för framgångsrikt ledarskap som jag anser alltid gäller och ännu starkare i nedgång och motgång.

1. Ledare attraherar ledare
En riktig ledare tar till sig och drar till sig medarbetare som också är potentiella ledare. En framgångsrik ledare är en person som leder andra, inte en person som följer strömmen. Det finns ett talesätt som säger: endast döda fiskar åker med strömmen., om det gäller i ledarskapet får du själv reflektera över.

Ledare attraherar ledare genom att själv vara en god förebild. 

De har klarhet över sin värderingar och de säger, visar och gör rätt. De lever sina värderingar. Är raka i sin kommunikation. Vågar fatta beslut. Och håller vad de lovat.

2. Ledare skapar relation
Biskop Helge Brattgård har för länge sedan uttryckt: Chefskap är en position. Ledarskap är en relation. Att vara chef är något som står på visitkortet. Att vara ledare är något som du förtjänar. Du vet och har kanske t o m arbetat på en arbetsplats där det funnits chefer och där det funnits ledare. Och där du gärna följer ledaren även om personen i fråga inte ens titulerar sig som chef. I allt fler verksamheter är också projektformen allmän. Jobba i projekt har för många blivit ett mantra, ett arbetssätt som löser allt. Att vara projektledare är vad titeln säger, att leda projektet och att leda människorna som ska föra projektet till mål.

En framgångsrik ledare ser människorna som resurser och tekniken som hjälpmedel och inte tvärtom.


För att nå bästa framgång är det viktigt att skapa tillit och respekt mellan människor. Din framgång som ledare består i mångt och mycket i att skapa förtroende för dig som ledare. När det gäller att coacha andra och inta ett coachande förhållningssätt är tilliten A och O. En framgångsrik ledare leder verksamheten genom och med hjälp av människor. 

3. Ledarskap eller ledning
Ledare ser till att göra rätt saker. Ledare ser till att medarbetarna gör rätt saker. Att prioritera, att se helheten, att tänka framåt och att sätta och kommunicera vision och mål ingår i ett framgångsrikt ledarskap. Du gör rätt saker.

Chefer tar ledningen genom att se till att skapa rutiner, att sätta upp regler, att kontrollera och att detaljstyra. Chefer leder genom att se till att saker görs rätt.

När jag coachar chefer är oftast de största problemen att man fastnar i att leda, att göra rätt, istället för att, som de flesta vill, ta på sig ledarskapet och få andra att göra rätt saker. Ofta hänger detta ihop med ledarskapsfilosofin i verksamheten och inte sällan med hur överordnade utövar sitt ledarskap. Ledare attraherar ledare, chefer attraherar följare enligt mitt tidigare resonemang.

  • Var en ledare som andra vill följa.
  • Bli klar över dina värderingar.
  • Var en god förebild.
  • Se människor som resurser och skapa förtroendefulla relationer.
  • Lämna sedan över spakarna till dina medarbetare.
  • Visa medarbetarna målet, vart ni är på väg.


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022