Kritisera aldrig intentionen

2009-12-03

Du vet bäst! Du har rätt! Din åsikt är den sanna! Är det alltid så? Troligen inte. Men hjärnan vill gärna sluta loopen, drar slutsatser och vill behålla den kartbild du redan har. Många är snabba att kritisera andra. Uttalanden som ofta dessvärre är kritik på personen:

Rätt använt är kritik inget negativt utan en återkoppling. Kritik i sig är varken negativ eller positiv utan bara en bedömning. För dig kan det vara ett sätt att lära dig av omgivningen.

Lär dig att

  • göra en bedömning av beteendet inte personen
  • det är handlingen inte människan som ska bedömmas
  • din kritik ska ha en positiv intention, inte att "sätta åt någon" 
  • kritik oftare kommer att tas negativt än positivt
  • försvar, förklaringar och förnekanden är naturliga reaktioner du möter
  • undvika ovanstående reaktioner för att nå fram med din återkoppling

Den värsta kritiken... 
Den absolut värsta kritiken är när du kritiserar intentionen, den bakomliggande tanken bakom handlingen. Kritisera aldrig avsikten eller syftet bakom handlingen. Du kan aldrig säga något om varför personen gjort den han eller hon gjort. Det kommer alltid bli din tolkning. Men den kritiken kommer sannolikt väcka upp ännu mer ovilja hos den andra att ta emot din återkoppling.

Kritik kan vara medveten men lika ofta omedveten i ditt sätt att uttala dig.
Är du medveten om hur ofta du kritiserar andra? Och på vilket sätt?

"Leta efter hästarna, inte hästskiten i ditt liv."
Kenth Åkerman

 

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022