Om makt, ansvar och tillit...

2009-02-27

Det pratas mycket om att "vi alla måste ta mer ansvar...", "...du som medarbetare måste ta mer ansvar...", "du som förälder måste ta mer ansvar...", "politikerna måste ta mer ansvar...".

Men vad är ansvar, egentligenFör mig hänger ansvar, makt och tillit starkt samman.

Ansvar är makt. Ger du ansvar släpp då också kontrollen och ge frihet. Frihet under ansvar har du säkert hört talas om. Men hur duktiga är vi då på att ge detta; som föräldrar, ledare eller bara medmänniskor? Och hur mycket frihet får personen ifråga innan du är på plats och kontrollerar att det blir gjort så som du vill...

Inneboende i alla människor finns en ådra av att vilja "ha rätt", "ha kontroll" och "ha makt". Kanske är det behovet av att vara någon som visar sig. Behovet att vara signifikant. När vi som föräldrar exempelvis säger till våra barn att göra saker och det nu med en gång. Är det för att det alltid är bäst för barnet, som gärna dröjer en stund i nuet innan man agerar. Eller är det så att du själv vill att det ska hända, för din skull. Och när det inte händer upprepar du uppmaningen, denna gång kanske med tillägget: "Du lyssnar aldrig på vad jag säger...". Din egen frustration tas ut över ditt barnDu utövar helt enkelt din makt!

Och på samma sätt kan det vara i ditt ledarskap. Genom att säga vad andra ska göra tar du ifrån dom ansvaret och också makten. Genom att sedan kontrollera att det blir gjort, kanske t o m på det sätt som du skulle gjort det, minskar du tilliten i er relation.

Tillit krävs för att jag ska kunna ta ansvar. Har du inget förtroende i den som ger dig ansvaret känner du dig troligen lite vilsen, får jag, får jag inte. Och vad får jag göra?

Att ta ansvar innebär slutligen en plikt att se till att handlingen blir utförd. Men känner du inte tillit till personen eller till uppgiften blir säkert resultatet därefter. Kanske känner du dig t o m maktlös inför det jobb som åligger dig.

Ge ansvar, släpp kontrollen och ge ifrån dig makten. Det är endast genom ärliga relationer som tillit uppstår. Har du tillit får du medarbetare som tar ansvar. Och du behöver inte vara rädd för att makten används felaktigt. Dessutom finns det många sätt att nå till samma resultat.

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022