10 miljoner möjligheter

2009-07-27

Välkommen till en ny dag! Så börjar jag dagen med att säga tyst för mig själv. Hur startar du dina dagar?

Om du hade fötts med 10 miljoner på banken som var dina att spendera, vad hade du gjort? Vad hade du åstadkommit? Vad hade du blivit? Och hur mycket hade du haft kvar och lämnat efter dig när du lämnade jordelivet?

Ingenting? Eller kanske "hur mycket som helst"?

De flesta av oss människor har en guldgruva att ösa ur redan när vi föds. Kanske inte en guldgruva av pengar, men av möjligheter. Möjligheter i vår hjärna att åstadkomma saker. Tänka, vara kreativ, lära, samla information, återskapa upplevelser...

Med denna vetskapen så använder vi ändå i allmänhet inte mer än 500 000:- av de 10 miljonerna. Inte speciellt smart, eller hur? Enligt hjärnforskningen använder vi bara en bråkdel av vår hjärnas kapacietet, så lite som kanske 5-10%.

Vad skulle kunna bli möjligt om du bara använde dig av ett par procentenheter till? Istället bygger vi på samma gamla invanda tankemönster. Upp till så mycket som 90% av de tankar du tänkte igår tänker du också idag. Vi är i högsta grad automatiserade varelser.

Bryt mönster, se möjligheter!

"Hela nittiofem procent av din framgång i privatlivet och arbetet avgörs av vilken typ av vanor du utvecklar med åren." Brian Tracy

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022