Optimist, pessimist eller realist?

2009-07-08

Jag lovade mig själv i början av året att:

"... fortsätta att vara så envetet optimistisk och positiv som de flesta människor känner mig som. När jag håller föredrag brukar jag självironiskt emellanåt kalla mig för "positivistkonsult", när jag med stort leende bara vill se möjligheter i allt till en gräns då jag nästan blir trött på mig själv ;-) Och ju fler vi blir som letar guldkornen i stället för sandkornen, ju fler utav oss som ser hästarna istället för hästskiten, ju fler människor som väljer och vågar gå sin egen väg, istället för att följa den blinda (mediala?) massan, desto mer tillfreds och nöjd tror jag att du kommer att känna dig med ditt liv."

Detta var också inledningen av årets första Veckans Coachtips (klicka för att läsa). 
Alla brev är sökbara och du hittar många idéer, tips och tankvärdheter...


Den handlar om synen på livet.
Att vara optimist handlar inte om att blunda för verkligheten och göra som strutsen, sticka huvudet i sanden. Att vara optimist är snarare en syn på livet och livets möjligheter istället för omöjligheter. Optimister tror allmänt gott om människor och händelser. Och om framtiden.

Att vara pessimist kan sägas vara motsatsen. Att vara pessimist är också en syn på livet och det svåra i livet. Pessimister tenderar att se det dåliga i livet och att allt bara kan bli värre. En vanlig liknelse mellan en optimist och pessimist är synen på ett glas med vatten som är till hälften fyllt. Optimisten ser det som halvfullt, pessimisten som halvtomt.

När Titanic gick emot isberget på kvällen den 14 april 1912 var även optimisterna snart ganska klara med hur verkligheten såg ut, fartyget kommer att gå under. De var realister och såg verkligheten för vad den var, varken mer eller mindre. Och sedan agerade de därefter.

Optimism eller pessismism handlar om synen på det som inträffar eller inträffat och kanske ännu mer tanken om det som händer samt inte misnt, vad och hur man kommer att agera framöver.

Tony Robbins, välkänd "megacoach" brukar uttrycka sig i stil med: se verkligheten som den är inte sämre, se verkligheten som den är och bättre. Troligen en livsfilosofi som kommer hjälpa dig mer än den stjälper.

Dra nytta av alla tre
Walt Disney arbetade med sina tre olika "rum" eller karaktärer när han skulle vara kreativ. Det handlade om drömmaren, utvärderaren (kritikern) och genomföraren (planeraren). Första steget är att vara en kreativ drömmare. Allt är möjligt. Utvärderaren har sedan till uppgift att vara kritiker. Gör bedömningen om det är värt det? Använder logik och ser på konsekvenser. Söker problem som kan uppstå. För genomföraren slutligen är den viktigaste frågan ”Hur?”. Hur kan detta åstadkommas, genomföras? Genomföraren tittar på alternativ för hur drömmarens idéer kan bli verklighet.

Det skulle i stort sett kunna handla om optimisten, pessimisten och realisten.

Att fundera på:

  • Vem är du själv?
  • Hur skulle du kunna använda dig av och dra nytta av alla tre förhållningssätten?
  • På vilket sätt skulle detta i positiv riktning påverka ditt liv, redan idag?

Tips på sommarläsning: Tony Robbins, "Din gränslösa styrka" eller "Väck jätten inom dig"comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022