Tid för återhämtning - om positiv och negativ stress

2009-07-20

Bristen på vila och återhämtning är sannolikt större orsak till stress och ohälsa än det hårda tempot och arbetsbelastningen som många har på jobbet.

Intressant kuriosa: medellivslängden i Sverige är 77 år för män och 82 år för kvinnor. Och 74 år för läkare!

Ytterligare ett bevis för att det inte räcker med att ha kunskapen man måste också ha "skillsen" som min son Emil uttrycker det. Du måste ha färdigheten, kompetensen och göra något åt det.

Kunskap är bra, görande är bättre. Kärnan i stresshantering tror jag handlar just om kunskap och beteendeförändring. Vad orsaker stress för dig, samt vad och hur kan du göra? 

Positiv eller negativ stress?
De finns de som påstår att det inte finns något som heter positiv stress, lika lite som det finns positiva krig. Tvärtemot kan stress kortvarigt hjälpa oss att prestera bättre.

Enligt forskning är det vårt allmänna hälsotillstånd och hur vi uppfattar situationen som ger svar på om det är positiv eller negativ stress. Det är var och ens egen subjektiva upplevelse av situationen som avgör.

Hur vi sedan hanterar stressen är förmågan till återhämtning:
- kortare och längre pauser
- motion
- sömn
- mental avslappning

Vad är ditt sätt att låta kroppen återhämta sig?

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022