Upplevelse av stress på jobbet

2009-07-22

Idag ska du få ytterligare verktyg för att se över din jobbsituation. Men jag har semester tänker du...

Det kanske är bästa tiden och tillfället. Men vänta tills du fått en bra distans till det du gör.

En del av de grundläggande frågorna jag ställer när jag börjar en coachning med en ledare är följande:

  • Hur ser förhållandet ut mellan dina krav och de resurser du har till förfogande?
  • Hur är kraven i förhållande till din möjliga kontroll av läget/jobbet/projektet/din roll?
  • Hur ser ansträngningen ut jämfört med den belöning det ger dig?

Dessa tre frågor ger mig en snabb uppfattning om stressnivån, balansen mellan krav och förmåga (som i sig ibland är en egen fråga). Och varför inte lägga till:

  • Hur upplever du dina krav i förhållande till din förmåga på hemmaplan?

Jag brukar arbeta med 10-skalor. Där 1 motsvarar "låga eller inga alls" (exempelvis:krav) och 10 motsvarar "hög eller fullständig" (exempelvis: kontroll).

Hur ser dina siffror ut på ovanstående frågor? Hur är balansen så som du upplever den?

Kom ihåg att det är din egen upplevelse och värdering av situationen som är avgörande för om du upplever stress eller inte.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022