Vad är avkoppling, avslappning och avspänning?

2009-07-01

På engelska säger man "relaxation", vilket på svenska står för både avspänning, avslappning och avkoppling. Ser vi kort till teorin står dessa begrepp för olika saker.

Avkoppling - då kopplar vi bort yttre stimulans och vi störs mindre av yttre ljud och andra intryck, samt av egna ovälkomna tankar.

Avslappning - då har vi en minimal spänningsnivå i all muskulatur i kroppen. Ett tillstånd av stillhet och vila. Och kanske målinriktad mental träning...

Avspänning - då har vi den "bästa" kombinationen av spänning och avspänning. Helt enkelt "rätt spänningsnivå" i de rätta musklerna samtidigt som övriga muskler är avspända.

Vill du lära dig mer om att hantera vardagens stress - läs boken Landa Mjukt! av Elisabeth Solin. Enkel, lättfattlig och mycket handgriplig.

Tänkvärt!
Det vi kallar åldrande är inget mindre än den totala summan av alla de ärr vi fått av livets stress. Hans Seyle.
comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022