Framgång är en vana

2009-05-08

Dela ditt liv i tre delar (är du 30 år blir det 1-10 år, 11-20 år, 21-20 år). Tänk efter och ta fram tre framgångar i ditt liv som du haft i varje del.

Enkelt? Ta fram ytterligare ett par då.
För de flesta kanske inte helt självklart, men ändå en intressant reflektion.

Gör du hela tiden framsteg eller är ditt liv en serie med upprepningar?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022