Bli en bättre ledare - lär av andra!

2009-03-02

Hur gör det framgångsrika ledarna? Vilka förebilder har du i ditt ledarskap? Kombinerar du dessa frågor får du följande övning. Tänk på tre ledare du känner till (och ser upp till). De kan befinna sig inom vilket område/bransch som helst, inte nödvändigt inom arbetslivet. De kan till och med vara påhittade. Reflektera och skriv ned:

1. Vad har de för framträdande egenskaper? 2. Vad utmärker dem som ledare? 3. Finns det något i deras kroppspråk, röst eller orden de använder som utmärker deras ledaregenskaper? 4. Vilka förmågor har dem? 5.Vilka reaktioner får dem från andra? 6. Vilka värderingar (vad är viktigt) företräder dem? 7. Vilka av deras egenskaper skulle du vilja ha? 8. Hur skulle det vara att få samma slags reaktioner från andra som de ledare du valt att modellera? 9. Vad skulle du behöva göra annorlunda?

Bli den ledare du vill vara - lär av andra!comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022