Livsformel: S+ R = U

2009-03-26

Du kan påverka mer än vad du tror även om det ibland känns hopplöst. Du bestämmer själv meningen med allt som du upplever. Vill du ändra på ditt liv kan du göra det på två sätt;

1. ändra på hur du gör eller
2. ändra på tolkningen av det du är med om

S+R = U

Precis som vilken matematisk formel som helst ska den "gå ihop". S (stimuli) + R (respons) är lika med U (upplevelse). När du är med om någon kan du inte välja vad som händer men du kan
1. ändra på ditt sätt att reagera (R) som också ger olika upplevelser (U)
2. ändra på ditt sätt att tolka (U) den upplevda situationen

Du lever med andra ord ett liv i fantasin, på insidan och ett i verkligheten, på utsidan. Storheten i formeln sätter du själv. Och du påverkar själv i högsta grad resultatet - summa upplevelse.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022