Vad lär vi oss i skolan, egentligen?

2009-11-09

Idag har jag en fundering kring: Vilka kvaliteter som du uppskattar mest på en anställd eller chef?

Jag har ställt frågan till olika grupper vid ett flertal tillfällen, bland svaren jag får återfinns:

lojal, glad, hjälpsam, ärlig, framåt, positiv, driven, vänlig, tillmötesgående, samarbetsvillig, öppen, rak, tydlig, uppmuntrande, optimistisk, kunnig, 

Fullborda själv listan med fler kvaliteter. Ta gärna hjälp av kollegor runt fikabordet.  

Vilka är färdigheter och vilka handlar om attityd?

Just så är det troligen. De flesta kvaliteter vi önskar handlar sannolikt om inställning och attityd, inte om färdigheter. Kunskap och färdigheter kan vi lära och träna, men hur är det med attityd? Det mest glädjande är attityd också är en färdighet som därmed också går att träna...

Funderingen som kvarstår då blir: 
Vad lär vi oss mest av i skolan? comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022