50 goda skäl att tro på framtiden...

2009-10-14

Vill idag dela med mig om 50 goda skäl att tro på framtiden. Det är Bo Angelöw som skriver om detta i sin bok "Glädjerapporten - goda nyheter om vår värld".

Bo Angelöw

Här är det 15 första...

"Allt är inte elände. På många sätt har världen blivit bättre. Genom att fokusera på möjligheter och de förbättringar som faktiskt har inträffat kan vi i större utsträckning hantera de utmaningar vi står inför. Under de senaste tjugo åren har bland annat följande inträffat i världen:


1.    Den globala medellivslängden har ökat och är idag 68 år.
2.    Barnadödligheten, andelen döda före fem års ålder, har minskat med 25 procent. 
3.    Mödradödligheten sjunker i världen.
4.    Antalet döda i mässling har sjunkit med 60 procent.
5.    Malariafallen i världen har minskat rejält.
6.    Risken att dö av hjärtkärlsjukdom har nästan halverats i OECD-länderna.
7.    Cancer drabbar i genomsnitt åtta år senare i OECD-länderna.
8.    Fler lever längre med cancer, och färre drabbas av magcancer.
9.    Fler människor upplever sig som lyckliga.
10.    Alltfler länder beslutar om att införa rökfria miljöer. Bhutan är det första tobaksfria landet i världen.
11.    Bruket med kvinnlig omskärelse har minskat i omfattning.
12.    Fler länder förbjuder barnaga.
13.    Allt fler av världens barn går i skolan. Mer än 85 procent av barnen i de lägre skolåldrarna går nu i skolan.
14.    Barnarbetet har minskat kraftigt i världen. Andelen barnarbetare mellan 10 och 14 år har halverats.
15.    1,2 miljarder fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten.

Resterande 35 skäl hittar du på Du och Jobbets bloggcomments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022