Du är ditt budskap

2009-09-30

Mahatma Gandhi (1888-1948) sa på sin tid: "I am the message" - Jag är budskapet. Om du är budskapet, vilket eller vilka budskap är du då, nu?

Personlig utstrålning och karisma är viktiga delar för din framgång livet. Ju mer positivt andra ser på dig, desto enklare blir det för dig att få det du vill ha.

Ser vi till lycka och glädje blir det ännu viktigare. Och tillsammans med goda relationer står det sammantaget för säkert 80-85% av den upplevda lyckan, om den går att mäta i procenttal.

Du är en sändare hela tiden, precis som en radiostation. Vilka program sänder du?
Eller om du hellre vill se dig som en magnet. Vilka kontakter, relationer mm drar du till dig?

Dina tankar intensifieras av dina känslor precis som radiovågorna av elektriska impulser. Det du sänder tas emot av den som är inställd på samma våglängd som dig. På så sätt attraherar du människor, idéer, resurser, kontakter och annat som ligger i linje med de tankar som din hjärna domineras av. 

Du ÄR vad du TÄNKER!
Det är tanken som laddar tanken.Tänk på vad du tänker.

"Jag är övertygad om att de flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara." 
Abraham Lincoln

"Remember, happiness doesn´t depend on who you are or what you have; it depends solely on what you think." 
Dale Carnegie

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022