Skaffa dig ankare - för framgång!

2009-09-17

Alla de framstående elitidrottarna har det. Artister och teaterfolk kan ha det. Skådespelare pratar om det. På "fackspråk" skulle vi kunna kalla det ankare. Ett ankare håller ett fartyg eller mindre båt på plats när du kommit fram dit du ska.

För dig och mig kan det vara ett tecken (en knuten näve) en signal (klapp på låret), en rörelse (hoppa jämfota), en ordramsa ("nu tar vi dom!"), ett ord ("Yes!"), ett mantra ("Jag är en vinnare!" "Jag är stark!") eller något annat som du själv kan påverka. Du har genom inlärning kopplat ett specifikt tillstånd till denna signal eller ritual. När du utlöser signalen försätts din kropp i rätt tillstånd. Tillstånd för att prestera.

Säkert har du hört talas om Pavlovs hundar där, i korthet, hundarna avger saliv när de ringde i klockan. Signalen, klockan ringer gav momentant responsen, hundarna började salivera.

Ursprungligen forskade Ivan Pavlov på hur nervcellerna styr bukspottskörteln, hur salivbildning fungerade. Han ringde i klockan, hundarna fick mat och de började samtidigt i väntan på när maten togs fram att avge saliv. Efter ett tag märkte man att hundarna dreglade redan när klockan ringde, utan att de fick mat. Då jag själv har haft hundar länge vet jag att de kan dreglas rejält... Begreppet Pavloviansk inlärning eller klassisk betingning var myntat.

Hundar är vanedjur, vi är vanemänniskor. Beroende på vilken signal som du får kommer du agera på olika sätt. Mina hundar vet exempelvis att när jag kommer ut på morgonen är det dags för promenad. De blir ivriga (förändrar tillstånd) och samlas i närheten av grinden. När det är matdags räcker ett litet skrammel av de rostfria matskålarna för att de ska bli helt tokiga (förändra tillstånd) och börjar också dregla. Om jag håller skålarna i famnen utan att sätta ned går saliveringen inte att stoppa, det blir rännilar i båda mungiporna...

Det är detta som vi människor också medveten kan frammana genom att ankra rätt tillstånd till en signal, ett ankareDu kan skilja på obetingad stimuli och obetingad respons som är våra rena reflexreaktioner och betingad stimli och betingad respons som är inlärd. Då du har använt dig av ankaret många gånger kommer det dock att fungera som "en reflex". Du som har småbarn reagerar säkert när du hör ett barnskrik (vilket du kanske inte gjorde innan). Vi alla reagerar när vi hör vårt namn även i en folksamling.

Skapa ditt eget ankare:

Du kan:
1. ankra tillståndet varje gång du är i det (associerad med situationen). Exempelvis; när du vunnit ett lopp, haft eller är mitt i ett lyckat föredrag.
2. blunda och se tillbaka på liknande situation (eller annan) där du hade det tillstånd du behöver (ex: lugn, säkerhet, glädje, målinriktning, "jävlar anamma")

Så här gör du:
a) bestäm vilket tillstånd (vilken/vilka resurser) du behöver
b) välj ett tillfälle då du verkligen var i tillstånden/hade resurserna (ex: glädje, säkerhet, lugn).
c) Se, hör och känn in tillståndet riktigt ordentligt genom att sätta mer färg på din inre bild, förstora bilden, skruva upp volymen och känn sedan verkligen in känslan. När känslan är på topp "utlöser" du för dig själv "din signal" (säger, gör eller ger det tecken som du vill ska associeras till tillståndet).

d) Upprepa flera gånger. Flera resurser/tillstånd till samma ankare?
Upprepa proceduren flera gånger.
e) Kolla av att ankaret fungerar genom att utlösa "signalen" och notera ditt tillstånd.

För bästa resultat: 
- signalen ska vara enkel
- signalen ska alltid vara den samma
- signalen ska vara lätt att repetera
- känslan tydlig och "maxad" när du ankrar (utlös signalen strax före "max-känsla")

Själv har jag exempelvis ankrat signaler för:
- bestämd (knuten höger näve)
- glädje (ett "övernaturligt" leende, varför göra det svårare)
- lugn/harmoni/inre styrka (händerna knutna, båda armarna korsas framför bröstet)


Vilka ankare skulle du behöva för att nå ännu mer framgång i ditt liv?

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022