Skapa mer balans mellan arbete och fritid

2009-09-24

Flexibla arbetstider, ett tydligt uppdrag och distansarbete skulle enligt Ledarnas Chefsbarometer 2009 skapa en bättre balans mellan arbete och fritid. 25% av de kvinnliga cheferna i undersökningen anger att det har dålig eller ganska dålig möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Av de yngre är det hela 28% och det gäller då både män och kvinnor.

ledarna.se

Vad vill man ha?

En av tre chefer (32%) önskar sig mer flexibla arbetstider. En av fyra ett tydligare uppdrag (24%). Och nästan lika många vill ha möjlighet till mer distansarbete (23%).

Att kunna delegera, friskvård på arbetstid och mandat och befogenheter att utföra uppdraget är de nästföljande faktorerna (21,20 resp 19% av de tillfrågade).

Bara 1 av 5 (19%) anger högre lön som en faktor som skulle skapa bättre balans.

Flexibilitet i arbetstider kan de flesta säkert göra lite mer åt beroende på vilken verksamheten man jobbar inom. Även distansarbete som rapportskrivande, mötesprotokoll, strategiska planer, rensa e-post, förbereda möten etc kan säkert göras mer av utanför kontoret. Varför inte läsa boken Härarbeta av Teo Härén?

Det som mest skrämmer mig och som jag också möts av när jag arbetar ute i olika verksamheter är frånvaron av ett tydligt uppdrag.

Om 1 av 4 chefer inte anser sig ha ett tydligt uppdrag är det inte konstigt att medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem!


När vi talar om att motivationen brister ute i företag och offentliga verksamheter tror jag snarare på att det är målklarheten som man måste arbeta med.

Vilka är målen? Vad förväntas av avdelningen? Vad förväntas av mig som chef? Vad förväntas av mig som medarbetare?

Ställ dig själv frågan:

Vilka förändringar i din arbetssituation skulle skapa en bättre balans mellan arbete och fritid?
Vad kan du redan idag ha inflytande över?

"Jag skulle kunna uträtta STORA saker om jag inte var så upptagen med att göra små saker." Anonym chefcomments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022