Vad är tillit?

2009-09-23

Vad är frihet sjunger Tomas di Leva. Speciellt raden "det finns dom som flyger fria i sin bur, det finns fria som är fångade som djur..." är en av mina favoriter.

Thomas Di Leva - Vad är frihet?

Vad är tillit undrar jag. Palindromen tillit, blir samma ord fram- och baklänges...

Orboken säger:
tillit - förtroende

På engelska: trust med samma ursprung som ordet truth, vilket betyder sanning.
Men tillit är inte en objektiv sanning. Anta att en person säger till dig att ett visst arbetslag är långsamt eller att solen skiner. Frågan om tillit handlar då inte om arbetslaget eller om vädret, utan om du kan tro på personen som sa det. Om du inte själv kan se ut för att kolla vädret eller själv kan observera arbetslaget måste du bestämma dig på grundval om personen är trovärdig. Vi behöver tillit när vi inte själva kan se vad som händer. Du behöver alltså tillit när du inte själv kan se eller höra sanningen. Vem ska jag tro på, ytterligare en av di Levas populära sånger.

Är tillit...
- att känna sig själv
- att lita på sig själv
- att lyssna till andra
- att våga säga vad man tänker och göra vad man säger.

Vad är tillit för dig? Hur viktigt är det? Hur skapar du den?
Fundera på:

Vem har du förtroende för? Om du är ledare; vem skulle du med varm hand lämna över ledarskapet till?

"Att se ned på andra är att skenbart växa själv."

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022