Verktyg för ökad självkänsla

2010-03-10

Öka din självkänsla Självkänsla handlar om vad och vem du är, inte vad du gör. Och du är en mirakulöst meningsskapande maskin med möjligheter – alltid! Detta kan inte nog upprepas. Din hjärna är den viktigaste platsen på jorden och det bästa är, du kan styra den själv.

Så nu till en övning för vardagen:

Verktyg för ökad självkänsla: uppskattning, tacksamhet och hänförelse
Nedanstående tre delar är bland de enklaste verktyg du kan göra till dina för att när helst du vill stärka din självkänsla och kraften inom dig. Gör du en eller flera av övningarna regelbundet kommer du att hjälpa hjärnan att för varje gång snabbare och snabbare ta dig till ett mer kraftfullt tillstånd. När du någon gång precis som jag kanske tvivlar på din förmåga kommer du snabbt upp på banan igen. 

1. Tänk på ett tillfälle av uppskattning (kanske när du fått en present, beröm, 
åstadkommit något). En händelse eller situation när du kände dig riktigt uppskattad. Tänk nu tillbaka på tillfället och välkomna uppskattningen. 
Ge dig själv tillåtelse att: Se det du såg,höra det du hörde och känna det du kände. Och gör det nu! Notera vad som händer i kropp och hjärta.

2. Gör nu om samma sak. Denna gång vill jag att du tänker på ett tillfälle av tacksamhet. Du har mycket att vara tacksam över i ditt liv. Välj en av alla gångerna. 

Ge dig återigen tillåtelse att: Se det du såg, höra det du hörde och känna det du kände. Och gör det nu! Notera vad som händer i kropp och hjärta.

3. Och en tredje gång. Dra dig till minnes en stund av hänförelse (förtjusning, glädjerus, extas…). 

Se det du såg, hör det du hörde och känn det du kände. Och gör det nu! Notera vad som händer i kropp och hjärta.

Tips:
Underlättar det för dig – skriv ned tillfället, vad du ser, hör och känner för varje delmoment ovan. Och ”kliv in i känslan” helt och fullt. Varje gång!

Fundera på:
Hur känns det nu? Hur känner du för dagen? Livet? Eller uppgiften du har framför dig? Hur ser du på dina relationer? Och framförallt den viktigaste relationen: relationen till dig själv! Känner du dig lugn, avslappnad, energifull eller inspirerad. Oavsett - allt är okej.

”Something is neither good or bad, it´s thinking making it so.” 
William Shakespeare
 


comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022