10 TIPS Framgångsprinciper

2010-11-25

För lycka och välgång. En princip kan sägas vara en filosofi, det är inte en handling. Men dina handlingar bygger din filosofi. Kanske ska du då börja med att fundera över din egen filosofi?

Aristoteles uttryckte: ”Vadhelst vi lär oss att göra lär vi oss genom att göra just det: en man blir till exempel byggmästare genom att bygga och harpspelare genom att spela harpa. På samma sätt blir vi rättrådiga genom att begå rättrådiga handlingar, måttfulla genom att begå måttfulla handlingar och modiga genom att begå modiga handlingar.”

Här är mina "framgångsprinciper" i korthet:
Läs dom alla här på min blogg "10 TIPS om det som driver ditt företags affärer"

 comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022