Flexibilitet - en framgångsfaktor?

2010-11-24

Flexibilitet är en av mina grundläggande värderingar. Att kunna anpassa sig till det som kommer. Att kunna ändra sig. Att känna frihet. Att välja själv. Att vara ombytlig. Att inte ha allt för många principer i form av: gör aldrig det, åter inte detta, gör alltid så med mera.

Flexibilitet ger mig ro och lugn. Det kommer en dag imorgon med. Gör det som känns rätt - nu. Jag gillar också flexibla kollegor, samarbetspartners och vänner som kan hoppa in, hänga på och göra avstickare i verkligheten... 

Det är oftaste när du går utanför allfartsvägarna som du hittar guldkornen... 
Hur ser du på flexibilitet? Vad innebär det för dig? Är det viktigt att vara flexibel?
- Ur: "10 TIPS Framgångsprinciper. För lycka och välgång!

Acceptans och flexibilitet
Det är många som går runt och skyller på livets orättvisor. Som klagar på situationen och dessutom är slavar under omständigheterna runt omkring dem. Är det inte vädret så är det chefen. Är det inte grannen så är det staten. Är det inte partnern så är det uppväxten. Är det inte tiden så är det alla måsten. "Om inte..." "Jag måste..." "Om jag själv fått välja..."

Tre veckor skiljer mellan den framgångsrike och de andra. Oavsett vad du tänker så krävs det att du gör något för att nå framgång. Det tar minst tre veckor för att det nya beteende blir en del av dig. Det är först när det är en vana som det går automatiskt.

Det blir inte alltid som man tänkt sig och då får man tänka om. Har det hänt att du planerat för vad du ska göra och plötsligt händer det något som gör att du snabbt får planera om. Vad händer med dig då? Hur mycket mental styrka har du? Hur är det med din flexibilitet?

  • Det blir inte alltid som man tänkt, ibland bättre...
  • Ta hand om feedback.
  • Nyfikenhet skapar utveckling.
  • Allt är övergående!

Anpassning, justering och smidighet är andra ord som också beskriver principen om acceptans och flexibilitet. Stanna upputvärdera och reflektera, vad är viktigt just nu? Gör detta mig lycklig, idag och framöver?

Reflektion:
Acceptera det du inte kan ändra på. Gör något åt det du kan. Inse att du kan göra mer än du tror. Inse att du kan ha inflytande över din situation. Är du aktiv och engagerad eller passiv och trög? Är du ett offer eller skapare? Vilka tankar och handlingar styr dig?

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” Reinhold Niebuhrs.comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022