Leda i förändring: TIPS nr 10; Kultur äter struktur

2013-11-08

Vi har nu kommit fram till sista "ordinarie" tipset, nummer 10, i serien om "Leda i förändring".

TIPS NR 10. Kultur äter struktur

Ledare attraherar ledare. Framgångsrika ledare tillåter medarbetare att ta för sig, ta ansvar, få makt och också ta åt sig äran. Ledare tillåter laget att vinna. Ledarskap är att skapa ett vinnande lagarbete. Förändring görs av människor. Förändring görs för människor.

Vilka är de viktigaste människorna? En framgångsrik ledare ser människorna som resurser och tekniken som hjälpmedel och inte tvärtom. Hur ser det ut i din verksamhet? Kulturen är allt det mjuka, människorna som gör jobbet. Kulturen vinner över strukturen. 

Arbetar du för och tillsammans med andra människor eller ”bara” i en organisation? Ser du företaget eller verksamheten som en stor amöba som omringar och omsluter sitt byte och successivt bryter ned detsamma?

Det finns i grunden tre viktiga delar i ledarskapet när vi jämför likheter som finns i flockbeteendet hos hunden och hos oss människor på exempelvis en arbetsplats.

  • Var tydlig i kommunikationen 
  • Var konsekvent i ditt beteende 
  • Uppmuntra det som görs väl
  • Beröm goda insatser
  • Ha tydliga konsekvenser när det görs fel
  • Förändring är alltid ändring av beteende och kultur, inte bara organisation och struktur

Fundera på:

Är kulturen i verksamheten pådrivande eller hämmande för förändring?
Hur engagerar du alla för att ge varandra respons på nya positiva beteenden?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."

Mobil +46 705 29 21 80

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka.
Medlem i NSA - National Speaker Association Sweden

tf_medlem_sv_navy_webb.png

© Kenth Åkerman, 2022