Leda i förändring: TIPS nr 5: Proaktiv eller reaktiv?

2013-11-04

Här kommer första tipset i serien om "Leda i förändring".

TIPS nr 5. Proaktiv eller reaktiv?

Det finns i grunden två sätt att hantera förändring: reaktivt eller proaktivt. Vänta tills verksamheten kör i väggen och då inte ha ett val. Eller aktivt söka möjligheter och staka ut en kurs. Att göra något först när det händer eller styra det som händer. En reaktiv händelse är aldrig planerad. Varför… 

  • … är ledarskapet avgörande?
  • … kräver medarbetare mer av sina chefer?
  • … räcker det inte alltid att bli bättre på det vi redan gör?

De flesta av oss vet inte vad vi är kapabla att åstadkomma förrän vi måste göra det. Du utnyttjar bara en mycket liten del av din energi och hjärnkapacitet, dessutom är du kanske inte ens medveten om detta.  

Du har ett val: sök aktivt möjligheter, dra nytta av dessa och staka ut kursen för framtiden.

  • Förändring är att agera innan du behöver, inte att reagera efteråt.
  • Inled förändring innan ni blir tvungna
  • Var steget före, det vinner du alltid på.
  • Proffs är PRO-aktiva! Träning ger färdighet.

Fundera på:

Vilka är de största hindren för förändring? 
Hur hanterar ni förändringen, reaktivt eller proaktivt?
Vad blir möjligt när du istället tänker proaktivt?comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022