LEDA I FÖRÄNDRING

2013-10-29

Förändring får inte bli ett självändamål. Nya chefer har ibland mani på att göra organisationsförändringar för att visa att det sitter någon ny vid rodret. Vilket inte sällan resulterar i frustration och frågan: varför? Och efter förändringen sitter ”samma apor fast i nya lianer”.

Jag har som anställd själv varit med om tre organisationsförändringar under ett drygt år! Och inte blev det någon förbättring, utan snarare förvirring, tappade sugar och lägre tempo. Fler småpåvar, fler självutnämnda chefer och mer struktur och regler. Förändring får aldrig bli ett mål i sig. Saker som fungerar bra ska bevaras. Människor är gärna med på förändring om och när man vet varför. Ju klarare mål, desto högre motivation. 

Skulle det vara intressant för dig att få verktyg för att komma förbi hindren? Undvika fallgropar på vägen? Erhålla tips som gör förändringen enklare och nå mer framgång?

Vad är förändring?

Förändring kan handla om förändrat arbetssätt, förändrade roller, förändrade förutsättningar, förändrade… ja, förändring är helt enkelt ett normaltillstånd.

Förvandling, utveckling, omställning, rubbning och omväxling. Det är bara några synonymer till det allmänt hållna ”förändring”. Förändring som sker antingen vi vill eller inte. Förändring utvecklar eller avvecklar, men likt en rulltrappa i rörelse står den aldrig still. Och stannar du i trappan kommer du med stor sannolikt några steg efter. Förändring går inte att stoppa, utan möjligen att styra.

Den brittiske biologen, zoologen och forskaren Charles Darwin (1809-1882) konstaterade att: ”Det är inte de starkaste, snabbaste eller smartaste som överlever. Det är de som är mest benägna att förändra sig.”Ledarens roll blir att själv stå för förändring och förnyelse, som förebild själv vara förändringsbenägen för att kunna leda i förändring som leder till förändring är idag en kompetens varje ledare behöver besitta. En framsynt ledare skapar trygghet i laget, samtidigt som han eller hon visar på riktningen och inspirerar verksamheten att nå visionen. Förmågan att engagera, visionera och slutligen genomföra förändringen blir de tre kärnkompetenser som sätts på prov.

Visionera; vart är vi på väg? Nuläge och önskeläge.
Syfte: Skapa målklarhet.Engagera; varför ska vi göra? Mening och motivation.
Syfte: Skapa energi.
Genomföra; hur göra? Lätt att göra rätt. Återkoppling.
Syfte: Skapa vinnande vanor.

Utan förändring står du stilla och kommer aldrig nå ditt mål!comments powered by Disqus

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022