Utveckla gruppen

De anställdas engagemang avgör framgången för verksamheten. Det kan vara skillnaden mellan god och mycket god lönsamhet. Vem du är kommer att bli allt viktigare och minst lika viktigt som vad du säljer. Medarbetare som får utvecklas och där de inneboende resurserna utnyttjas till fullo ger mer. Att våga gå utanför ramarna och sluta Följa John skapar öppenhet och ökad problemlösningsförmåga. 

Delaktighet och ansvar skapar sedan stolthet. Medarbetare som trivs och är trogna borgar för möjligheter att ge kunderna en bra upplevelse. Kulturen skapar en kul tur för både medarbetare och kunder. 

Läs mer om föredraget: Medarbetarskap i förändring 

LAGET.jpg

Illustration av grymma Anders Parsmo, ur boken
SLUTA CHEFA BÖRJA LEDA: Hur laget blir större än jaget (c) 2017, RB Publishing

Skapa klarhet och ...

Framgång är att uppnå det du vill. Lycka är att vilja ha det du får. Orden är Dale Carnegies redan i början av förra seklet. För att kunna känna tillfredsställelse behöver de flesta människor kunna ”bocka av saker” på sina listor. Då är det bra om du vet vad som ska stå på listan så du gör rätt saker.

...rätt tillstånd för att prestera

För att prestera på topp behöver du ha rätt tillstånd. Vilken laddning som krävs är olika för olika ändamål. Och vad du specifikt behöver vet bara du. Har du tänkt på det själv? Om du känner dig stressad, irriterad, frustrerad eller arg kommer du då att göra bra ifrån dig? Om du är uttråkad, ledsen eller nedstämd hur blir resultaten av det du gör? Det tillstånd du är i kommer ge färg åt det liv du lever.

Är du istället glad, fylld av energi, lekfull, rolig, kärleksfull – troligtvis har du ett liv som kan karaktäriseras av samma ord. Framgångsrika människor tar hand om sina känslor och sitt tillstånd. Hur kan du ändra dina känslor till tillstånd som hjälper dig?

Optimism vinner

Att vara optimist handlar inte om att blunda för verkligheten och göra som strutsen, sticka huvudet i sanden. Att vara optimist är snarare en syn på livet och livets möjligheteristället för omöjligheter. Optimister tror allmänt gott om människor och händelser. Och om framtiden. Att vara pessimist kan sägas vara motsatsen. Att vara pessimist är också en syn på livet och det svåra i livet. Pessimister tenderar att se det dåliga i livet och att allt bara kan bli värre.

Optimism eller pessimism handlar om synen på det som inträffar eller inträffat och kanske ännu mer tankarna på det som händer samt inte minst, vad och hur man kommer att agera framöver.

Tänk om...

Det är många som går runt och skyller på livets orättvisor. Som klagar på situationen och dessutom är slavar under omständigheterna runt omkring dem. Är det inte vädret så är det chefen. Är det inte grannen så är det staten. Är det inte partnern så är det uppväxten. Är det inte tiden så är det alla måsten. "Om inte..." "Jag måste..." "Om jag själv fått välja..."

 Tre veckor skiljer mellan den framgångsrike och de andra. Oavsett vad du tänker så krävs det att du gör något för att nå framgång. Det tar minst tre veckor för att det nya beteende blir en del av dig. Det är först när det är en vana som det går automatiskt.

Det blir inte alltid som man tänkt sig och då får man tänka om. Har det hänt att du planerat för vad du ska göra och plötsligt händer det något som gör att du snabbt får planera om. Vad händer med dig då? Hur mycket mental styrka har du? Hur är det med din flexibilitet?

Ta makten!

När du gör det du älskar, gör du det bra, eller hur? Inget är egentligen värt att göras dåligt och det är inte alltid bristande förmåga som skapar sämre resultat. Att själv ta  ansvar, ha makten att göra något och känna delaktighet från andra ger kraft. Det blir en boost för själen och du växer på insidan.

Det går upp och ned i livet det känner vi alla till. Alla steg du tar kanske inte är det mest storslagna. Alla steg är kanske inte ens roliga. Alla steg är kanske inte de mest bekväma. Och alla steg kanske inte leder dig vidare dit du ska, men det är du som styr.

 

Läs mer under föredrag. 

Läs mer om längre utbildningar. 

Läs referenser. 

Läs om mina böcker 

Boka Kenth!

 

Läs mer:

Vad håller kulturen levande - vad en fiskhandlare vet.

Är du en del av lösningen, eller en del av problemet?

Det är jobbigt att ta ansvar

 

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022