Genomförda konferenser

Här är exempel på medverkan vid ett urval av konferenser: 

 

2006:
4-5 maj, Mellanchefen , Confex, Göteborg
11 maj, Receptionist/telefonist (motivation), Confex, Göteborg
12 maj, Undersköterska(motivation), Confex, Göteborg 
17-18 maj, Telefonist, receptionist , JGK Kompetens, Göteborg
20-21 nov, Mellanchefen , Confex, Göteborg
29 nov, Receptionist , Confex, Göteborg
29 nov, Ekonomiassistent (arbetsglädje), Confex, Göteborg
11-12 dec, Mellanchefen , Confex, Malmö 

2005:
16-17 feb, Kundservicedagarna, IBC Euroforum, Sthlm
27-28 april, Mellanchefen, Confex, Göteborg
22 sept, Kunskapsdagarna, ”Kundpassion”, Malmö
26 okt, IT-support konferens, SSI, Sthlm
2 nov, Kunskapsdagarna, ”Kundpassion”, Sthlm
29-30 nov, Mellanchefen, Confex, Göteborg

2004:
17-18 feb, Complaint Management, IBC Euroforum, Stockholm 
28 april, Receptionst/Sekreterardagarna, IIR, Stockholm
6 sept, Kreditkonferensen 2004, Sv Kreditföreningen, Jönköping
9 nov, Kundhantering i praktiken, Confex, Stockholm
10 nov, Helpdesk Forum, IBC Euroforum, Stockholm
17-18 nov, Mellanchefen, Confex, Göteborg 


2003:
13 mars, Ledarskap och service i mästarklass, HSMAI, Sthlm 
2-3 april, Kundservicemedarbetaren, Conferator, Stockholm
23 april, Ledarskap för excellent service, MiG, Göteborg
13 maj, Help Desk Forum, medarbetarspåret, IIR, Stockholm
18 september, Klagomålshantering, HSMAI,

 "Att ändra går fort. Att skapa vanan tar tid."
Kenth Åkerman 
Mobil: +46 705 29 21 80 

kenth@kenthakerman.com

Relationsbyggarna AB, Petter Emils Gård, 434 98 Kungsbacka. Org nr: 556495-8980

© Kenth Åkerman, 2022