Blås i pipan och det går åt pipan!

Visselblåsarlagen är viktig för att kunna lyfta fram och motverka oegentligheter. Men den kommer inte göra någon nämnvärd skillnad på cementerade tystnadskulturer – mer än som signalpolitik. Mörkertalet är här sannolikt stort, men som lagen är formulerad kommer den inte åt tystnad, lögner, maktmissbruk, skrämselskott, dåligt ledarskap och sunkiga kulturer.

Blås i pipan och det går åt pipan!

I realiteten skapar den allmänt ingen större motivation hos den enskilde anmälaren, då denne ändå förlorar sin anonymitet om saken går till allmän domstol och det krävs vittnen. Men vi måste tala om tystnadens tyranni! Den kostar både mänskligt lidande, ökade kostnader för sjukskrivningar, nyrekrytering och produktionsbortfall. Vilket verkligen borde vara av allmänt intresse!

Visslar du på väg till jobbet eller visslar du för att du behöver hjälp att komma därifrån?

I det första fallet behöver du troligen inte tänka så mycket på eller oroa dig för en tystnadskultur och det är normalfallet för de flesta verksamheter. Det är när du istället befinner dig mitt i tystnadskulturen eller står vid sidan och ser den. Då är det dags att fylla lungorna och blåsa ut. Du ser oegentligheter, vill påtala brister eller är själv drabbad!

Läs hela krönikan här!

Mer digitalt inspirationsmaterial (artiklar, krönikor, arbetsblad med mera) hittar du här!


Sluta tanka skit

16 april 2024

När det våras är det lätt att ha "sol i sinne", men annars då..? Vi fastnar lätt i det som stör, som kanske inte ens är sant. Vi fastnar lätt i det vi inte har, istället för att ta tillvara allt det andra. Vi dras lätt med i andras oro, när vi själva kanske mår alldeles förträffligt! Här ger jag dig några grundläggande tankar.

Poddsnack om tystnadskultur

31 januari 2024

Alla som jobbar med organisations- och medarbetarutveckling borde lära sig att se och förstå tystnadskultur. Vill du lära dig mer om det goda ledarskapet får du ibland dyka in på den mörka sidan - det har vi gjort! Mekanismer, beteenden och signaler. Ledarskapets inverkan och vad som krävs för att motverka, såväl som hur du kan stötta andra (och själv förstå!) när du själv är mitt i den. Du vänjer dig fort!

"Jag är ängslig"

15 januari 2024

Otrygghet ger ängslighet. Ängslighet resulterar i dåligt jobb. Dåligt jobb får ringa återkoppling för man är ängslig. Ingen återkoppling kan uppfattas som allt är bra. Allt ÄR INTE BRA! "Jag är ängslig!"

Åk till toppen